Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Za uporabnike spletne strani terran-generon.si

Veljavno od: 25. maja 2018

 

1. Uvod

Namen pričujočega Obvestila o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Obvestilo”) je, da se podrobno seznanite s prakso obdelave osebnih podatkov v povezavi s storitvami družbe Terran Tetőcserép Gyártó Kft. (sedež: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.; Srg. (Cg.) 02-09-064553; v nadaljevanju: “Terran”), ki so na voljo na spletni strani https://terran-generon.si/.

V družbi Terran smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov in menimo, da je izredno pomembno spoštovati vašo pravico do samoodločbe do informacij. Družba Terran obravnava osebne podatke zaupno in sprejme vse potrebne varnostne, tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varnost osebnih podatkov. Družba Terran obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in drugimi veljavnimi zakonskimi določbami.

Svetujemo vam, da pozorno preberete to Obvestilo, da boste seznanjeni z vsemi dejstvi in informacijami v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je načeloma prostovoljno, vendar lahko nekatere podatke označimo kot obvezne ali potrebne (*), saj so ti podatki potrebni, da vam lahko zagotovimo zahtevano storitev. Če se odločite, da nam teh podatkov ne boste posredovali, vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih storitev.

2. Kdo smo?

 • Ime upravljavca podatkov: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
 • Sedež: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
 • Matična številka podjetja: 02-09-064553
 • e-naslov: info2@terran.hr
 • Telefonska številka: +385 31/700-491

3. Za katere storitve in osebe velja to Obvestilo? 

To Obvestilo zajema obdelavo osebnih podatkov uporabnikov, ki obiščejo spletno stran https://terran-generon.si/ in uporabljajo katero koli od njegovih storitev (v nadaljevanju “vi”).

4. Za katere namene in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

4.1. Hírlevelek-Nincs fordítás

Če se na spletni strani terran-generon.hu naročite na naše novice in soglašate z obdelavo vaših podatkov za namene neposrednega trženja, vam bomo občasno pošiljali e-pošto o naših najnovejših ponudbah in izdelkih.

Imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje za prejemanje novic. To lahko storite s klikom na povezavo na dnu vsake poslane novice.

Namen obdelave podatkov je: pošiljanje e-novic s komercialnim oglaševanjem zainteresiranim strankam ter obveščanje o aktualnih informacijah in ponudbah.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: vaše soglasje.

Obseg obdelanih osebnih podatkov: osebni podatki, ki ste jih posredovali (ime in priimek, e-poštni naslov), datum in čas registracije, IP naslov, podatki o interakcijah uporabnikov (npr. odpiranje e-pošte).

Trajanje obdelave podatkov: e-novice vam bomo pošiljali, dokler se ne odjavite z našega poštnega seznama ali prekličete svojo privolitev.

4.2. Upravljanje podatkov v zvezi s ponudbo

Z navedbo vaše telefonske številke pri uporabi storitve povpraševanja po ponudbi soglašate, da vas zaposleni v Terran.

Uporaba storitve povpraševanja po predlogih je prostovoljna in poteka v skladu s temi pogoji upravljanja podatkov.

Svoje soglasje glede uporabe telefonske številke imate pravico kadarkoli preklicati.

Namen upravljanja s podatki: posredovanje dodatnih informacij o izdelku, montaži in naročilu.

Pravna podlaga za upravljanje podatkov: vaše soglasje Če soglasja ni, osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni mogoče obdelovati.

Obseg obdelanih osebnih podatkov: osebni podatki, ki jih posredujete vi (ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, podatki o porabi električne energije).
Trajanje obdelave podatkov: Naročnik osebne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka) hrani do izpolnitve namena obdelave, vendar pa največ 365 dni od datuma ponudbe, tj. tristo petinšestdeset dni od datuma ponudbe, ali do preklica vašega soglasja.

4.3. Obdelava podatkov, povezanih s pogodbo

Ob podpisu naročilnice, ki ste jo izpolnili kot stranka, soglašate, da vas družba Terrán Kft. in izvajalec družbe za montaže sistema kontaktirata v zvezi z izvajanjem posamezne pogodbe o dobavi med vami in družbo Terrán Kft.
Namen obdelave: pogodbeno izvajanje posamezne pogodbe
Pravna podlaga za obdelavo: vaše soglasje
Obseg obdelovanih osebnih podatkov: osebni podatki, ki jih posredujete vi (ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov dostave/montaže, podatki o porabi električne energije).
Trajanje obdelave: Družba Terran, bo navedene osebne podatke stranke hranila za obdobje največ 365 dni po izpolnitvi posamezne pogodbe, ime, naslov, naslov dostave/naslov namestitve pa do konca garancijskega obdobja.

4.4 Identifikacija obdelovalca podatkov in dejavnosti obdelave podatkov
 1. Družba Terrán Kft. ima kot upravljavec podatkov sklenjeno pogodbeno razmerje s prodajalci, da lahko zagotovi pospeševanje prodaje. Družba Terrán Kft. v okviru prodajne dejavnosti uporablja obdelovalca podatkov (fizično ali pravno osebo) za obdelavo podatkov, ki jih obdeluje. Družba Terrán Kft. je z družbo MiniCRM Zrt. sklenila naročniško pogodbo za uporabo sistema MiniCRM, v zvezi s katerim se družba MiniCRM Zrt. šteje za obdelovalca podatkov. Informacije o obdelavi podatkov družbe MiniCRM Zrt. so na voljo na naslednji spletni strani: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/.
 2. Za izpolnitev uspešno sklenjene pogodbe o namestitvi sistema (podjetniške pogodbe) se podatki o stranki posredujejo pristojnim organom ter podjetju za projektiranje in gradbenemu podjetju. V primeru zahteve javnega organa bodo podatki, ki jih zahteva javni organ, posredovani javnemu organu.
 3. Razvijalec in upravljavec spletne strani, družba 2-PIXELS Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. nadstropje 20.), ima lahko dostop do vaših osebnih podatkov tudi kot obdelovalec podatkov.
 4. Prenos podatkov v tujino (prejemniki): za pošiljanje e-novic lahko družba Terran uporablja storitev MailChimp, ki jo upravlja družba The Rocket Science Group, LLC (naslov: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 ZDA).
 5. Vaše osebne podatke lahko posredujemo skupini The Rocket Science Group zunaj Evropskega gospodarskega prostora v Združenih državah Amerike.
 6. Da bi zagotovili ustrezna jamstva za varstvo vaših osebnih podatkov, je naš obdelovalec podatkov član programa Privacy Shield. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi: link.

5. Katere piškotke uporabljamo?

Spletna stran uporablja piškotke. Več o vrstah piškotkov, ki jih uporabljamo, njihovih funkcijah, namenih uporabe, podatkih, ki jih zbirajo, in njihovem trajanju si lahko preberete v našem Obvestilu o piškotkih.

6. Ali izvajamo samodejno odločanje ali profiliranje?

V zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko izvajamo profiliranje, kot je opisano v Obvestilu o piškotkih.

7. Kakšne pravice imate?

Na podlagi določb od 15. člena do 20. člena GDPR imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje družba Terrán, pravico:

 1. dostopati do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 2. zahtevati popravek osebnih podatkov;
 3. zahtevati izbris osebnih podatkov;
 4. zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov;
 5. ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, če se obdelava izvaja za zakonite interese družbe Terrán ali tretje osebe ali za namen neposrednega trženja (direkt marketing) (glej 4. točko zgoraj);
 6. prejeti osebne podatke in jih prenesti k drugemu upravljavcu, če so za to izpolnjeni zakonski predpogoji (pravica do prenosljivosti podatkov, glej 7. točko spodaj);
 7. da v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve, le-to lahko kadar koli prekličete. To ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki je potekala pred preklicem soglasja.

 7.1 Kako lahko uveljavljate svoje pravice? 

Svojo zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic lahko pošljete na kontaktne podatke, navedene v 2. točki.

Družba Terrán vas bo o ukrepih, sprejetih na podlagi vaše zahteve, obvestila brez nepotrebnega odlašanja, običajno pa v enem mesecu po prejemu zahteve. Če družba Terran ne bo ukrepala, bo nemudoma, najkasneje pa v roku 1 meseca od prejema zahteve, posredovala podatke o razlogih za neukrepanje.

Če se ne strinjate z odgovorom ali dejanjem Terrana, so vam na voljo pravna sredstva, navedena v 8. točki.

7.2 Pravica do dostopa

Pravico imate, da od družbe Terran dobite povratne informacije o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če takšna obdelava poteka, imate pravico dostopati do osebnih podatkov in do informacij o okoliščinah njihove obdelave.

7.3. Popravek

Pravico imate, da družba Terran na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke ter zahteva dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

7.4 Pravica do izbrisa (“pravica do pozabe”)

Pravico imate, da družba Terran na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, če velja eden od naslednjih razlogov:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. če se prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava podatkov, in za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. v primeru obdelave podatkov, ki temelji na zakonitem interesu, ugovarjate obdelavi podatkov in za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči razlogi ali pa obdelujemo vaše podatke z namenom neposrednega trženja in ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov;
 4. če je družba Terran osebne podatke obdelovala nezakonito;
 5. če je treba osebne podatke izbrisati na podlagi zakona.

Družba Terran ne izbriše osebnih podatkov, če veljavna zakonodaja to omogoča, na primer, če je obdelava podatkov potrebna za predložitev, uveljavljanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

7.5 Pravica do omejitve obdelave

V nekaterih primerih smo dolžni na vašo zahtevo omejiti uporabo vaših osebnih podatkov. V takih primerih lahko podatke uporabljamo le za omejene namene, določene v zakonu.

7.6 Pravica do ugovora

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov družbe Terrán ali za namene neposrednega trženja. V tem primeru družba Terrán ne sme več obdelovati vaših osebnih podatkov, razen če dokaže, da obdelavo podatkov upravičujejo nujni zakoniti razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa so povezani s predložitvijo, uveljavljanjem ali zaščito pravnih zahtevkov.

7.7 Pravica do prenosljivosti podatkov

Če to ne krši pravic in svoboščin drugih, imate pravico, da svoje osebne podatke prejmete v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, oziroma da jih družba Terrán neposredno posreduje drugemu upravljavcu, kadar

 1. obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi ali je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, ali je potrebna za ukrepanje na vašo zahtevo pred sklenitvijo te pogodbe; in
 2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, tj. obdelava osebnih podatkov se izvaja v sistemu IT in ne na papirju.

8. Katera pravna sredstva so na voljo?

8.1 Pravica do pritožbe

Če se ne strinjate z odgovorom ali ukrepom, ki ga je sprejela družba Terrán, lahko vložite pritožbo pri Nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo informiranja [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (naslov: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonska številka: +36-1-391-1400; e-naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu)].

8.2 Pravica obrniti se na sodišče

V primeru nezakonite obdelave vaših osebnih podatkov lahko proti družbi Terrán vložite civilno tožbo. Odločanje o tožbi je v pristojnosti sodišča. Tožbo lahko vložite tudi pri sodišču v kraju vašega stalnega prebivališča (seznam sodišč in njihove kontaktne podatke najdete na naslednji povezavi: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9. Kaj pomenijo izrazi, uporabljeni v Obvestilu, katera so najpomembnejša načela?

9.1 Opredelitev ključnih pojmov

“obdelava podatkov”: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

obdelovalec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca (v tem primeru družba Terrán);

“upravljavec”: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi (v tem primeru družba Terrán) določa namene in sredstva obdelave;

“kršitev varstva osebnih podatkov”: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani;

osebni podatki”: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«);

“posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”: pomeni določeno ali določljivo fizično osebo. Določen ali določljiv posameznik je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

9.2 Načela varstva podatkov, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov družbe Terran

Družba Terran je kot upravljavec podatkov odgovorna za skladnost, da so osebni podatki:

 • obdelani zakonito in pošteno ter na pregleden način za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (“zakonitost, poštenost in preglednost”);
 • zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter jih ne obdeluje na način, ki ni združljiv s temi nameni (“omejitev namena”);
 • ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (“najmanjši obseg podatkov”);
 • točni in po potrebi posodobljeni, družba Terran pa bo sprejela vse razumne ukrepe za takojšen izbris ali popravek osebnih podatkov, ki so netočni za namene, za katere se obdelujejo (“točnost”);
 • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo (“omejitev shranjevanja”);
 • obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi (“celovitost in zaupnost”).

10. Možne spremembe v obvestilu

Družba Terrán lahko spremeni to obvestilo in njegove priloge. V tem primeru bo družba Terrán objavila posodobljeno različico, zato občasno preverite naše spletno stran. Poleg tega bo družba Terran Kft. vedno zagotovila ustrezne informacije o bistvenih spremembah.