Impresum

Podatki o ponudniku storitve

 • Ponudnik vsebine: Terran Tetőcserép Gyártó Kft.
 • Ustanovljeno: 1996
 • Odgovorni izdajatelj: direktor družbe
 • Sedež: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10
 • Kontaktni podatki ponudnika storitev, redno uporabljen e-naslov za stike s strankami:
 • E-naslov: info2@terran.hr 
 • Matična številka podjetja: 02-09-064553
 • Davčna številka: 11541264-2-02
 • Naziv registrskega organa: Registrsko sodišče pri Splošnem sodišču v Pečuhu
 • Telefonska številka: +385 31/700-491
 • Fax: 36-69/569-951, 36-69/569-953
 • Evidenčna številka za varstvo osebnih podatkov: V postopku
 • Jezik pogodbe: madžarski

Izdelava spletne strani

Tárhelyszolgáltató  Ponudnik storitev shranjevanja podatkov

 • 2-Pixels Kft.
 • 7625 Pécs, Vilmos utca 26/2.
 • Mobil: +36 70 3691 391
 • E-mail: info@2pixels.hu

2. Opredelitve pojmov

Izrazi, zapisani z velikimi tiskanimi črkami v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
2.1 Ponudnik storitve: pravna oseba, ki opravlja storitve, povezane z informacijsko družbo.

2.2 Uporabnik: vsaka oseba, ki na kakršen koli način uporablja spletno stran ali storitve, ki so na voljo na spletni strani.

3. Osnovne določbe

3.1 Za vprašanja, ki jih ta Pravilnik ne ureja ter za razlago Pravilnika veljajo madžarski zakoni, še posebej ustrezne določbe Zakon št. V iz leta 2013 o civilnem zakoniku (v nadaljevanju: civilni zakonik) in Zakon št. CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe (madž. kratica: Elker. tv.). Obvezujoče določbe zadevnih pravnih predpisov se za stranke uporabljajo brez posebnih določil.

3.2. Ta pravilnik velja od 4. marca 2016 in bo veljal do preklica. Ponudnik storitve ima pravico do enostranske spremembe Pravilnika. Ponudnik storitve bo spremembe objavil na spletnih straneh 11 (enajst) dni pred začetkom njihove veljavnosti. Z uporabo spletnega mesta se Uporabniki strinjajo, da zanje samodejno veljajo vsi predpisi v zvezi z uporabo spletne strani.

3.3 Če Uporabnik vstopi na spletno stran, ki ga upravlja Ponudnik storitve ali na kakršen koli način prebira njegovo vsebino, se strinja, da ga določila Pravilnika zavezujejo. Če Uporabnik ne sprejme pogojev, nima pravice do vpogleda v vsebino spletne strani.

3.4 Ponudnik storitve si pridržuje vse pravice do spletne strani, katerega koli dela strani in vsebine, ki je na njej prikazana, kot tudi do distribucije spletne strani. Brez pisnega soglasja Ponudnika storitve je prepovedan prenos, elektronsko shranjevanje, obdelava in prodaja vsebine ali katerega koli dela vsebine, ki je objavljena na spletni strani.

4. Izključitev odgovornosti

4.1 Ponudnik storitve izjavlja, da si prizadeva za stalno posodabljanje podatkov na spletni strani, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo popolnost, pravilnost v vseh okoliščinah ali morebitne spremembe.

4.2. Ponudnik storitve poudarja, da ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe spletne strani.

4.3. Ponudnik storitve lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni, posodobi ali umakne celotno ali delno vsebino spletne strani.

4.4 Lahko se zgodi, da na spletni strani pride do sprememb neodvisno od volje in vpliva Ponudnika storitve, zato Ponudnik storitve ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, zanesljivost, aktualnost ali vsebino prikazanih vsebin, informacij, dokumentacije ali drugega pisnega gradiva, ki so na voljo.
4.5 Uporabniki uporabljajo spletno stran izključno na lastno odgovornost, Ponudnik storitve pa ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, napačne ali nepopolne vsebine
4.6. Ponudnik storitve ne jamči za nemoteno in brezhibno delovanje funkcij na spletni strani. Ponudnik storitve ni odgovoren za kakršno koli škodo, izgubo ali stroške, ki nastanejo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani, njenega nepravilnega delovanja, izpada, okvare, računalniškega virusa, odpovedi linije ali sistema ali katerega koli drugega podobnega vzroka. Uporabnik se zaveda, da Ponudnik storitve ni odgovoren za morebitne napake, škodo, povzročeno z virusom ali izgubo podatkov na uporabnikovi napravi, kakor tudi ne za nepravilno delovanje uporabnikove naprave ali za nepooblaščen dostop do uporabnikovega internetnega omrežja.

5. Avtorske pravice

5.1 Uporabnik, ki si ogleduje in uporablja spletno stran, ima pravico do uporabe vsebine spletne strani izključno v zasebne namene. Zasebna uporaba je brezplačna, vendar vsebina spletne strani ne sme služiti neposrednemu ali posrednemu zaslužku ali povečanju dohodka.

5.2. V okviru brezplačne uporabe je uporaba brezplačna in ne zahteva dovoljenja Ponudnika storitev. Na podlagi določil o brezplačni uporabi je uporaba dovoljena oziroma brezplačna le, če ne škoduje normalni uporabi spletne strani in ne škoduje zakonitim interesom Ponudnika storitve ter če izpolnjuje zahteve dobre vere in poštenosti ter ni usmerjena v namen, ki ni združljiv z namenom brezplačne uporabe. Vsakršna uporaba vsebine spletne strani, ki se razlikuje od zgoraj navedenih določil, ali prekoračitev obsega brezplačne uporabe, pomeni nepooblaščeno uporabo zoper katero bo Ponudnik storitve uporabil zakonsko določena pravna sredstva.
5.3 Za vsako komercialno uporabo je potrebno predhodno pisno soglasje Ponudnika storitve. Uporaba logotipa in blagovnih znamk Ponudnika storitve je možna izključno s predhodnim dovoljenjem.

5.4 Kakršno koli gradivo s spletne strani in njene baze podatkov je mogoče prevzeti samo s pisnim soglasjem in s sklicevanjem na Ponudnika storitve.

5.5 Ponudnik storitve si pridržuje vse pravice do vseh elementov svoje storitve, spletne strani in njenih domenskih imen, iz njih nastalih sekundarnih domenskih imen in svojega internetnega oglaševalskega prostora.
5.6 Prepovedano je prilagajanje ali dešifriranje vsebine spletne strani ali njenih delov; uporaba kakršne koli aplikacije, ki omogoča spreminjanje ali indeksiranje spletne strani ali katerega koli dela spletne strani.
5.7 Ime in logotip terran-generon.si sta zaščitena z avtorskimi pravicami in blagovno znamko ter ju je dovoljeno uporabljati samo s pisnim soglasjem Ponudnika storitve.
5.8 Uporabnik se zaveda, da ima Ponudnik storitve v primeru uporabe brez uporabniškega dovoljenja, pravico do denarne kazni. Znesek kazni znaša 70.000 HUF bruto na fotografijo in 20.000 HUF na besedo. Uporabnik se zaveda, da ta kazen ni pretirana, in v skladu s tem brska po spletnem mestu. V primeru kršitve avtorskih pravic Ponudnik storitve zaprosi za notarsko potrditev dejstev, katere stroške prav tako krije Uporabnik, ki krši avtorske pravice.

6. Varstvo podatkov

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov, terran-generon.si